Petra Matanić

Petra Matanić

Magistrica grafičke tehnologije

  1. Email: petra.matanic@gmail.com
  2. Srednja škola: Opća gimnazija u Slunju
  3. Preddiplomski studij: Grafički fakultet u Zagrebu – smjer Tehnologija
  4. Diplomski studij: Grafički fakultet u Zagrebu – smjer Tehnologija

Rad u tiskari (tehnologije tiska općenito)

Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, Adobe CS paket, Corel Draw)

Kalkulacije grafičkih proizvoda, grafička priprema