Danijela Majkić

Magistrica grafičke tehnologije

  1. Email: danijelamajkic79@gmail.com
  2. Srednja škola: Grafički tehničar dorade
  3. Preddiplomski studij: Grafički fakultet u Zagrebu – smjer Tehnologija
  4. Diplomski studij: Grafički fakultet u Zagrebu – smjer Tehnologija

Grafička tehnologija općenito.

Web i grafički dizajn.

Restauracija knjiga.

Oslikavanje zidova-dječije ilustracije, tekst na zidu, logo i sl.
Fotografija-hobi